Branding og identitet

Styr(k) jeres brand!

Et skarpt brand kan tilføre værdi til din virksomhed på tværs af alle jeres aktiviteter og give jer direktion i jeres kommunikation

Hvad er branding?
Et brand er en velovervejet konstrueret vision af hvad din virksomhed repræsenterer. Ved at tage kontrol over parametre som visuel identitet, tone og indhold, kan du sikre at dine kunder og interessenter ser din virksomhed som du ønsker.

Hvorfor er branding og identitet vigtig?
Der er mange grunde til at være opmærksom omkring hvordan din virksomhed repræsenterer sig udadtil og kommunikerer med jeres kunder. Virksomheder som aktivt tager stilling til hvad deres styrker er, integrerer dem i deres kerne-koncept og formår at kommunikere disse aspekter til deres kunder kan opnå en unik position i markedet.

Vores tilgang til branding
I tæt samarbejde med din virksomhed planlægger og eksekverer vi dit brand. Vi tager udgangspunkt i din virksomheds styrker og svagheder, markedet hvori du opererer og finder en løsning som bedst reflekterer din virksomhed. En løsning som giver jeg de optimale værktøjer til at kommunikere målrettet, samtidigt med at I kan forstærke jeres brand.

Vores tilgang til identitet og strategi består af tre del-elementer.

Billede af instruktør og spiller hos Aarhus Hardballbane - branding og identitet

BRAND-ANALYSE
En brand-analyse tager udgangspunkt i din virksomheds styrker og svagheder. Målet med analysen er at finde ud af hvad der gør din virksomhed unik, fastslå hvordan vi kan omsætte det til fordele for dine kunder og vurdere om der er elementer omkring din virksomhed som kan benyttes som omdrejningspunkt.

Vi overvejer i brand-analysen din virksomhed, dine kunder, markedet du operer i og dine nærmeste konkurrenter.

Billede af Aarhus Hardballbanes brand-identitet - branding og identitet

VISUEL IDENTITET
En virksomheds visuelle identitet er den ansigt udaftil – fra visitkort og brochure til hjemmeside. Kort sagt, så er den visuelle identitet er summen af skrifttyper, farver og grafisk design.

Den visuelle identitet fastsættes ud fra brand-analysen. Designet vil i høj grad afhænge af virksomhedens profil og mål.

Billede af Aarhus Hardballbanes hjemmeside - branding og identitet

INDHOLDSTRATEGI
En indholdstrategien er en konkret plan som dikterer hvordan din virksomhed bør tilgå indhold. Den besvarer blandt andet hvilken type indhold som bedst egner sig til specifikke formål, hvilke kanaler indholdet bør publiceres på, hvornår indholdet bør udgives og specificerer hvem der skal lave indholdet.

Indholdsstrategien udvikles ud fra elementer i brand-analysen.