Branding og identitet

//

Brand-analyse

Hvad gør din virksomhed unik?

En brand-analyse kan hjælpe din virksomhed med at fokusere på hvad der gør jer unikke og udvikle et brand der reflekterer disse styrker.

Hvad er en brand-analyse?
Opfatter dine kunder og interessenter din virksomhed som du gør? En brand-analyse er en struktureret tilgang til at afdække hvad der gør din virksomhed unik. Et godt brand afhænger i høj grad af en god virksomhed – og et godt fundament kan være med til at sikre dette. Målet med en brand-analyse er kritisk at afdække hvor din virksomheds styrker er og afgøre hvordan disse styrker kan indgå i et helhedsindtryk. Vi tager i brand-analysen højde for interne, såvel som eksterne aspekter.

Interne overvejelser ved brand-analysen
Det første skridt i analysen er at undersøge virksomhedens interne forhold. Det er ikke altid lige oplagt for en travl virksomhed at finde tid til at kigge indad, men for at skabe et stærkt brand er det nødvendigt at finde virksomhedens styrker og svagheder.

Fokusset i den interne undersøgelse er at finde ud af hvor virksomhedens kernekompetencer er og at formulere et værdisæt som er relevant for kunder og interessenter.

Eksempler på parametre som kan undersøges i den interne analyse er; virksomhedens historie, produkter, mennesker, m.m.

Eksterne overvejelser ved brand-analysen
Det er ikke nok at være bevidst omkring jeres egen virksomhed, derfor er det næste skridt at undersøge de eksterne faktorer. Hvor Forståelse for markedet, konkurrenter og jeres kunder opfattelse af jer er vigtig information som kan have stor effekt på jeres endelige brand. af  Indblik i markedet som virksomheden opererer i er mindst lige så vigtigt. Derfor undersøger vi også eksterne parametre som markedet, konkurrenter og deres positioner.

Brand-analyse-for-naturfarm-pharmacy